BODELNING

Bodelningsavtal för sambor
eller makar.

TESTAMENTE

Personligt testamente,
inbördes testamente m.m.

GIFTA

Äktenskapsförord, inbördes
testamente m.m

SAMBOR

Samboavtal, inbördes
testamente m.m.

GÅVOBREV

Gåvobrev för lös egendom
eller fastighet.

KÖPEAVTAL

Köpeavtal för lös egendom
eller fastighet.

BOSTAD

Köpeavtal & hyresavtal för
bostäder och lokaler m.m.

FÖRETAG

Juridiska dokument och
dokumentmallar för företag

Juridiska Dokument är en onlinetjänst som tillhandahåller juridiska avtal upprättade av Thorlund Juristbyrå AB. Som kund kan du lita på att alla våra dokument är juridiskt korrekta och att vi uppdaterar dokumenten i takt med att lagstiftningen förändras. 

Direkt efter din beställning kan du ladda ner dokumentet till din dator! Givetvis medföljer detaljerade instruktioner för hur du fyller i ditt dokument samt hur och var du registrerar dokumentet om så krävs.

ÖVER 40 000

NÖJDA KUNDER

Juridiska dokument av högsta kvalitet behöver inte vara dyra. Vi på Juridiska Dokument erbjuder garanterat juridiskt korrekta dokument till en bråkdel av kostnaden mot vad en advokat skulle debitera.