FRI JURIDISK RÅDGIVNING!

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kundomdöme på Facebook

 5 av 5

Så här tycker våra kunder

Otroligt fint bemötande och genuint engagerade att juridiskt hjälpa till och förstå den enskildes situation. Dessutom har de på ett begripligt sätt hjälpt till med ett steg för steg instruktioner för sina dokument om hur man fyller i dem. Föredömligt!
av
De dokument som jag köpt av Thorlund Juristbyrå AB har varit till fantastiskt god nytta. De var pedagogiskt utformade, tydliga och lätta att tolka och förstå. Jag nyttjade också möjligheten att kontakta er per telefon. Den information jag då fick har haft stor betydelse i samband med ansökan om äktenskapsförord och utformning av bl.a. testamenten. Bemötandet var ytterst professionellt och trevligt. Mina rekommendationer är de bästa! Med vänlig hälsning och tack! Ewa Mannerstål Wilhelmsson
av
Vi är mycket nöjda! Ett smidigt och mycket prisvärt sätt att ordna sina viktiga dokument på. Äntligen blev det av och ett stort plus för det trevliga och professionella bemötandet via telefon. Tack!
av
Läs fler kundomdömen!
Skriv ett kundomdöme

Äktenskapsförord för direkt nedladdning!

395 kr
Finns i lager
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Beskrivning:

Äktenskapsförord - Giftorättsgods till enskild egendom

Vill ni att all eller viss specificerad egendom ska vara vardera makens enskilda egendom och inte delas er emellan vid en bodelning? I sådant fall måste ni upprätta ett äktenskapsförord.

Detta äktenskapsförord ger er ett antal olika alternativ att välja mellan:

  • Ni kan avtala om att all egendom ska vara vardera makes enskilda egendom.
  • Ni kan avtala om att endast den ene makens egendom ska vara dennes enskilda egendom.
  • Ni kan avtala om att all egendom som vardera make ägde innan äktenskapets ingående ska vara vardera makes enskilda egendom.
  • Ni kan avtala om att det som ni kan komma att erhålla i gåva, arv och testamente ska vara enskild egendom.
  • Ni kan specificera viss egendom som ska vara enskild egendom.

Ett äktenskapsförord kan upprättas både innan ni gifter er och under äktenskapet. Med äktenskapsförordet följer även ett registreringsbrev som ni kan använda när ni skickar in ert äktenskapsförord för registrering hos Skatteverket.

Naturligtvis medföljer detaljerade instruktioner och ni kan ladda ner ert äktenskapsförord direkt efter avslutad beställning.

Fri juridisk rådgivning ingår, ni är alltid välkomna att kontakta våra jurister. Skicka ett meddelande så hjälper vi er!

 

 

 

 

 

Vanliga frågor om äktenskapsförord

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett juridiskt dokument som upprättas mellan två personer som antingen är gifta eller planerar att gifta sig. Detta dokument används för att specificera vilken egendom som ska betraktas som giftorättsgods och vilken som ska vara enskild egendom. Det kan inkludera allt från fastigheter och bankkonton till personliga tillhörigheter som bilar eller smycken. Det är en form av skydd och klarhet för båda parter och kan vara särskilt viktigt i komplexa ekonomiska situationer.

Varför är äktenskapsförord viktiga?

Äktenskapsförord är viktiga eftersom de klargör vilken egendom som inte ska ingå i en framtida bodelning mellan makarna. Detta är särskilt viktigt i händelse av en skilsmässa eller dödsfall, där en bodelning måste genomföras. Utan ett klart äktenskapsförord kan det uppstå tvister och oenigheter, vilket kan vara både tidskrävande och kostsamt att lösa. Det kan också vara en källa till stress och konflikt i relationen.

Vad är giftorättsgods och enskild egendom?

Giftorättsgods är den egendom som automatiskt delas lika mellan makarna vid en bodelning, om inget annat har avtalats i ett äktenskapsförord. Enskild egendom är den egendom som en make har rätt att behålla för sig själv, och som inte ingår i en bodelning. Detta kan vara egendom som en make ägde innan äktenskapet eller som förvärvats under äktenskapet men definierats som enskild egendom i ett äktenskapsförord. Det är viktigt att specificera detta noggrant för att undvika framtida konflikter.

Kan man ändra ett äktenskapsförord?

Ja, det är fullt möjligt att ändra ett äktenskapsförord. För att göra detta måste båda parter vara överens om de nya villkoren. Det nya äktenskapsförordet måste också registreras hos Skatteverket för att vara giltigt, precis som det ursprungliga. Detta är särskilt relevant om det har skett stora förändringar i makarnas ekonomiska situation eller om det har tillkommit barn i familjen.

Vad händer om äktenskapsförordet inte är korrekt upprättat?

Om äktenskapsförordet inte är korrekt upprättat eller registrerat kan det vara ogiltigt. Detta kan leda till komplikationer vid en eventuell bodelning, där standardreglerna för giftorättsgods skulle tillämpas. Det kan också leda till juridiska tvister mellan parterna, vilket kan vara både stressande och kostsamt.

Hur vanligt är det med äktenskapsförord?

Enligt Statistiska Centralbyrån har antalet registreringar av äktenskapsförord ökat med drygt 30 procent under de senaste åren. Detta tyder på att allt fler par ser värdet av att ha ett klart och tydligt avtal som reglerar deras ekonomiska förhållanden. Det har blivit en alltmer accepterad och vanlig praxis i Sverige.

Kan man skriva ett äktenskapsförord efter att man har gift sig?

Ja, det är fullt möjligt att upprätta ett äktenskapsförord även efter att man har ingått äktenskap. Äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

Vad kostar det att upprätta ett äktenskapsförord?

Kostnaden för att upprätta ett äktenskapsförord kan variera beroende på metoden. Om man anlitar en advokat kan kostnaden ligga mellan några tusen upp till tiotusentals kronor, beroende på advokatens timpris och komplexiteten i ärendet. Online-tjänster kan erbjuda en fast avgift, som ofta är lägre. Här på Juridiska Dokument kan du ladda ner ett äktenskapsförord för 395 kronor. Det är också möjligt att göra det själv, men det rekommenderas att konsultera en expert för att säkerställa att alla juridiska krav uppfylls.

Kan man göra bankkonton till enskild egendom?

Ja, det är möjligt att göra bankkonton till enskild egendom genom att specificera detta i ett äktenskapsförord. Det är dock viktigt att detta görs korrekt och att båda parter är överens om det för att det ska vara juridiskt bindande. Detta kan vara särskilt relevant om en av parterna har en betydligt högre inkomst eller sparande än den andra.

Kan vi själv upprätta ett äktenskapsförord?

Ja, här på Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett garanterat juridiskt korrekt äktenskapsförord. Våra jurister står alltid redo att hjälpa er, och fri juridisk rådgivning ingår i vår service. Skicka ett meddelande så hjälper vi er!

 

Kunder som köpt detta dokument har även köpt: