Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt för direkt nedladdning! Med vår framtidsfullmakt kan du ge någon du litar på rätten att handha dina personliga och ekonomiska angelägenheter den dagen du själv inte kan ta hand om dessa.