Gåvobrev för direkt nedladdning!

Nedan finner du gåvobrev för lös egendom och fast egendom. Gåvobrev för lös egendom används när gåvan är en bostadsrätt, bil, aktier eller pengar m.m. Gåvobrev för fastighet används när gåvan är en fastighet.

Alla våra gåvobrev är upprättade av jurister med specialkompetens. Detta borgar för att våra gåvobrev är juridiskt korrekta samt att de uppdateras i takt med att lagstiftningen förändras.