FRI JURIDISK RÅDGIVNING!

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kundomdöme på Facebook

 5 av 5

Sekretesspolicy

Thorlund Juristbyrå AB är personuppgiftsansvarig när personuppgifter behandlas. Denna policy informerar om behandling av personuppgifter i samband med att du besöker samt köper dokument på juridiskadokument.nu. Vi värnar om att respektera din sekretess och skydda dina personuppgifter. Vi kommer aldrig att sälja eller på annat sätt överföra dina personuppgifter till tredje part.
 
Du kommer i samband med köp av dokument att behöva uppge personuppgifter alternativt företagsuppgifter. Thorlund Juristbyrå AB behandlar uppgifter som är nödvändiga för att:
kontrollera din identitet i egenskap av köpare av våra dokument
erbjuda dig support under och efter köp
erbjuda dig befintliga eller nya tjänster och dokument
ingå avtal
tillhandahålla fakturor
tillhandahålla nyhetsbrev och annan marknadsföring
 
Det främsta syftet med att behandla uppgifter är att kunna erbjuda anpassade och kvalitativa tjänster med relevant innehåll. Uppgifterna används för att ge dig den information eller de tjänster som efterfrågas och för att förstå behoven bättre. För att uppnå detta analyseras uppgifter om kunders och användares demografiska förhållanden, intressen och beteenden utifrån de uppgifter som erhålls från webbplatsen. Analys av denna information utförs på en sammanslagen nivå och är inte avsedd att identifiera enskilda användare.
 
Om du ger oss ditt samtycke behandlar vi även dina uppgifter för att kunna tillhandahålla nyhetsbrev och annan marknadsföring. Om du inte längre önskar ta del av en viss marknadsföringsåtgärd så har du rätt att när om helst återkalla ditt samtycke.
 

Typer av personuppgifter som behandlas

För att ovanstående ändamål ska kunna uppnås behövs följande uppgifter, beroende på om du är privatkund eller företagskund.
 

Privatkund

För privatkund behövs
förnamn och efternamn
personnummer
e-postadress
telefonnummer
faktureringsadress
 
Företagskund
 
För företagskund behövs
företagsnamn
organisationsnummer
faktureringsadress
beställares förnamn och efternamn
e-postadress
telefonnummer
 
Personnummer samt organisationsnummer behandlas endast av våra externa betalningsleverantörer Klarna och Payson i samband med beställning och betalning. Personnummer samt organisationsnummer sparas inte av oss.
 

Vid besök av webbplatsen

När du besöker juridiskadokument.nu, kan vi identifiera IP-adressen varifrån anropet till webbplatsen görs. Detta är statistisk information om våra besökares agerande och mönster vid användning av juridiskadokument.nu. Därutöver använder vi, i likhet med de flesta andra organisationer, så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Om du besöker webbplatsen igen så känner cookien av att du varit där tidigare. Vi använder inte IP-adressen eller cookien för att identifiera dig personligen. Du kan konfigurera din webbläsare så att den avvisar cookies, tar bort cookies eller informerar när en cookie tas emot. 
 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra eller ingå avtal med dig. Det är nödvändigt för oss att behandla de ovan nämnda personuppgifterna för att avtal ska kunna ingås eller fullgöras. Vi begär samtycke för att kunna erbjuda användare vårt nyhetsbrev och annan marknadsföring.
 
Vi kan i särskilda fall lämna ut en användares uppgifter om det är nödvändigt för att bevaka, fastställa och utöva rättsliga anspråk. Det kan bland annat ske när det finns skäl att tro att uppgifterna är nödvändiga för att identifiera, kontakta eller föra talan mot någon som kan ha gjort intrång på webbplatsen och/eller brutit mot användaravtalet, eller som på annat vis gjort intrång eller inkräktar på våra rättigheter eller egendom, eller andra användares olika rättigheter.
 

Hur vi skyddar dina uppgifter

Din interaktion med juridiskadokument.nu är krypterad via Secure Socket Layer (SSL) teknologi. Dina personuppgifter sparas säkert och endast ett fåtal medarbetare har tillgång till informationen. Precis som fallet är med konventionell juridisk rådgivning så har alla våra medarbetare tystnadsplikt.
 

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss i syfte att utöva dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning.
 
Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss för att kontrollera att dina personuppgifter är korrekta.
 
Du har rätt att få ett registerutdrag där det framgår vilka av dina personuppgifter som behandlas.
 
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade.
 
Du har rätt att begära att vi raderar personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera uppgifter. Det kan till exempel styras av bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenträttslagstiftning.
 
Du har rätt att få information om hur behandling sker av dina personuppgifter. Det sker i och genom denna personuppgiftspolicy, så att du vet hur personuppgifter avses bli behandlade, före det att du ingår avtal eller i övrigt interagerar med oss.
 
Du har rätt till begränsning av personuppgifterna. I sådant fall får behandling av dina personuppgifter endast ske för vissa avgränsade syften.
 
Vi sparar din information endast så länge som det är nödvändigt för respektive syfte. Vi följer alltid lagen och raderar din information när den inte längre är relevant.
 

Kontakta oss

Har du frågor om integritets- och dataskydd kan du kontakta oss via vårt kontaktformulär.
 
Thorlund Juristbyrå AB är registrerat hos Bolagsverket.
Organisationsnummer 559043-9138.
Adress: Sergels väg 10A, 217 57 Malmö
Tel:   040-976434