FRI JURIDISK RÅDGIVNING!

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kundomdöme på Facebook

 5 av 5

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord

Om ni som makar inte vill dela er egendom med varandra när ert äktenskap upphör måste ni upprätta ett äktenskapsförord. Eftersom ni får giftorätt i varandras egendom när ni gifter er betyder det att ni har rätt till hälften av nettovärdet av varandras egendom i en bodelning. Omvandlar ni giftorättsgodset till enskild egendom försvinner giftorätten. Genom att upprätta ett äktenskapsord är båda parter medvetna om att var och en tar sin egendom när äktenskapet upphör och ni slipper bråka den dagen. Ni kan givetvis även upprätta ett äktenskapsförord som gäller bara viss egendom, exempelvis fastigheter, vissa konton och dylikt. Då kommer den specifika egendomen inte att ingå i en bodelning utan tillfalla den make som äger den, när ert äktenskap upphör.

Ett äktenskapsförord kan också kombineras med ett skuldebrev i de situationer när den ena maken betalar mer än den andre i exempelvis kontantinsats i en bostad. Att endast upprätta ett skuldebrev är inte tillräckligt, eftersom skulden då blir avdragsgill i en bodelning, vilket får motsatt effekt än önskat. Om bostaden däremot omvandlas till enskild egendom i ett äktenskapsförord ska skulden återbetalas enligt de villkor som angetts i skuldebrevet. Ladda ner ett paket med de dokument som behövs för detta ändamål genom att klicka på följande länk: Äktenskapsförord och skuldebrev vid olika kontantinsats i gemensam bostad

Det är viktigt att komma ihåg att ett äktenskap även upphör när en make avlider. Har ni ett äktenskapsförord och någon av er har särkullbarn bör ni därför även upprätta ett testamente. Särkullbarnens rätt till arv går nämligen före efterlevande makes rätt till arv, vilket innebär att ni som är makar med särkullbarn inte ärver varandra alls. Med äktenskapsförordet har ni dessutom avtalat bort möjligheten att göra en bodelning och den efterlevande maken kan då hamna i en riktigt svår ekonomisk situation. För att ni ska ärva varandra måste ni upprätta ett testamente.