FRI JURIDISK RÅDGIVNING!

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kundomdöme på Facebook

 4,9 av 5

Allt du behöver veta om att upprätta en framtidsfullmakt

Allt du behöver veta om att upprätta en framtidsfullmakt

Om du vill att en specifik person ska ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter den dagen du själv inte kan ta hand om dem kan du upprätta en framtidsfullmakt åt den personen.

Du kan utfärda framtidsfullmakten, till exempelvis en god vän, ett av dina barn eller till din partner. Så länge det är möjligt ska du som fullmaktsgivare vara delaktig i fullmaktshavarens beslut och ageranden gällande dina ärenden. Den dagen du inte längre kan det, på grund av sjukdom exempelvis, agerar fullmaktshavaren i egen regi å dina vägnar.

De formkrav som finns på dig som vill utfärda en framtidsfullmakt innefattar att:

 1. Du ska vara myndig.
 2. Du ska kunna sköta om dina personliga och ekonomiska förehavanden vid tidpunkten för utfärdandet av framtidsfullmakten.

De formkrav som finns för själva fullmakten innefattar att:

 1. Den ska vara skriftlig.
 2. Det ska framgå att det är frågan om en framtidsfullmakt.
 3. Fullmaktsgivare och fullmaktstagare måste framkomma tydligt.
 4. Det ska framgå vad framtidsfullmakten omfattar och vilka villkor som gäller, bland annat vad gäller arvode, gåvor med mera.
 5. Framtidsfullmakten ska vara bevittnad av två personer.

Formkraven på de två personer som bevittnar framtidsfullmakten innefattar att:

 1. De ska vara 15 år fyllda.
 2. De ska veta att det är en framtidsfullmakt de bevittnar och de ska också veta vad en sådan innebär.
 3. De får inte vara berörda av framtidsfullmakten.
 4. De ska vara psykiskt friska.

I själva framtidsfullmakten kan du som fullmaktsgivare ange hur det ska gå till när fullmakten tas i bruk, hur fullmaktshavaren får ge gåvor, om det ska utses en granskare med mera.

Det vanligaste är att fullmaktsgivaren vill att den som framtidsfullmakten upprättas till fritt ska kunna handha fullmaktsgivarens alla ekonomiska och personliga angelägenheter. Framtidsfullmakten kallas då för en generell framtidsfullmakt.

Den kan givetvis även upprättas så att den ger fullmaktshavaren begränsad fullmakt att endast handa specifika ärenden, exempelvis försäljning eller förvaltning av fastigheter, förvaltning av aktier, framtida gåvor som ska överlämnas på ett visst sätt under fullmaktsgivarens livstid osv.

Framtidsfullmakten ger dock inte fullmaktshavaren rätt att utföra vissa åtgärder rörande fullmaktsgivaren, exempelvis:

 • Vårdfrågor, närmare bestämt: ”åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador”.
 • Sjuktransporter
 • Tandvård
 • Upprätta ett testamente.

När en framtidsfullmakt träder i kraft är det viktigt att fullmaktshavaren alltid kan visa upp dokumentet i original när denne ska företräda fullmaktsgivaren. Behöver fullmaktshavaren hjälp i specifika frågor kan sådan hjälp inhämtas genom att en tillfällig, vanlig fullmakt utfärdas till en person eller ett företag. Det kan exempelvis handla om jurister, fastighetsförvaltare, ekonomer som tillfälligt kan hjälpa till inom vissa områden.

Missköter sig en fullmaktshavare så kan framtidsfullmakten återkallas när detta framkommer. Ett sådant återkallande kan göras av exempelvis överförmyndarnämnden eller den granskare som eventuellt utsetts. Dessa två kan, förutom fullmaktsgivarens närmaste släktingar, kräva in en redovisning av fullmaktshavarens uppdrag en gång per år.

Vill du upprätta en framtidsfullmakt som uppfyller alla juridiska formkrav som finns gällande detta dokument kan du ladda ner en sådan här på Juridiska Dokument. Klicka här för mer information om vår framtidsfullmakt!

Förutom själva framtidsfullmakten så erhåller du även alla de dokument som behövs utöver denna:

 • Lista över anhöriga
 • Ansökan till tingsrätt
 • Brev till anhöriga
 • En fullmakt åt fullmaktshavaren
 • Information om vad det innebär att vara framtidsfullmaktshavare
 • Omfattande anvisningar till alla dokument.

Fri juridisk rådgivning ingår så du är alltid välkommen att kontakta våra jurister så hjälper vi dig. Välkommen!