FRI JURIDISK RÅDGIVNING!

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kundomdöme på Facebook

 5 av 5

En juridisk checklista för sambor

En juridisk checklista för sambor

Innan ni flyttar ihop finns det en del grundläggande rättsregler som ni som blivande sambor bör ha i åtanke. Nedanstående checklista är att se som ett samtalsunderlag för dig och din blivande sambo. Det är viktigt att ni läser igenom checklistan, engagerar er i detta samt är uppriktiga mot varandra. Gör ni det är chansen stor att ni kan undvika framtida oro och lurande privatekonomiska katastrofer.

En juridisk checklista för sambor:

§  Inbördes testamente mellan sambor. Som sambor ärver ni inte varandra. Om ni ska ärva varandra måste ni skriva ett inbördes testamente speciellt anpassat för sambor. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett inbördes testamente mellan sambor som är upprättat av jurister med specialkompetens inom familjerätten.

§  Samboavtal. Som blivande sambor bör ni diskutera om ni vill att sambolagens bodelningsregler ska gälla er emellan. Vill ni avtala bort sambolagens bodelningsregler helt eller delvis så kan ni ladda ner ett samboavtal för detta ändamål på Juridiska Dokument.

§  Samboavtal och skuldebrev. Om någon av er har betalat hela insatsen i er gemensamma bostad, eller om ni betalat olika mycket i insats och i båda fallen äger er bostad till lika stora andelar, så behöver ni upprätta ett skuldebrev i kombination med ett samboavtal. Detta för att skuldebrevet allena annars blir en avdragsgill skuld i en bodelning och därmed försvinner. För detta ändamål kan ni ladda ner vårt kombinationspaket "Samboavtal och skuldebrev vid olika kontantinsats i gemensam bostad" på Juridiska Dokument. 

§  Gåvobrev Om ni vill överlåta en andel av er bostad mellan varandra på enklast möjliga sätt är ett gåvobrev det vanligaste sättet att göra detta med. Ett gåvobrev för att överlåta en andel av fastighet eller av bostadsrätt finns att ladda ner på Juridiska Dokument.

§  Försäkringar. Kontrollera ert försäkringsskydd och överväg att sätta er sambo som förmånstagare till er livförsäkring m.m.

§  Förteckning över vem av er som äger vad. Om ni vill kan ni skriva en förteckning över vem av er som äger vad innan ni flyttar ihop. En sådan förteckning är värdefull information inte bara vid en eventuell separation utan också om en av er avlider.

§  Framtidsfullmakt. Om någon av er blir dement, får en allvarlig stroke eller på annat sätt inte längre kan ta hand om sina personliga och ekonomiska förehavanden kan ni undvika att en god man/förvaltare utses för att ta hand om er ekonomi genom att utfärda en framtidsfullmakt åt varandra medan ni är vid era sinnens fulla bruk. Framtidsfullmakten tas sedan i bruk om behov uppstår i framtiden. En framtidsfullmakt för detta ändamål kan ni ladda ner på Juridiska Dokument.

§  Spara kvitton. Om ni vill dokumentera vem som köpt vad under ert samboförhållande kan ni spara kvitton över större inköp och på så sätt hålla reda på vem av er som betalt vad.

§  Bestäm hur ni ska dela på era utgifter. Som sambolagen är utformad är det inte rättvist om den ena sambon står för alla löpande utgifter medan den andra sambon sparar sina pengar eller köper kapitalvaror som inte berörs av sambolagens bodelningsregler.

§  Vårdnad om barn. Tänk på att modern ensam får vårdnaden om era gemensamma barn i ett samboförhållande. För att få gemensam vårdnad måste ni ansöka om detta.

§  Rådgivning. Behöver ni hjälp med vilket dokument ni skulle behöva upprätta i just er situation kan ni alltid kontakta oss, endera genom vårt kontaktformulär på Juridiska Dokument, eller genom att ringa oss på 040-976434 under vår telefontid, helgfria vardagar, mellan klockan 09:00-14:30.