FRI JURIDISK RÅDGIVNING!

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kundomdöme på Facebook

 5 av 5

I stället för god man eller förvaltare: Upprätta en framtidsfullmakt

I stället för god man eller förvaltare: Upprätta en framtidsfullmakt

Med vår framtidsfullmakt undviker du att en främmande person, utsedd av tingsrätten, träder in i ditt ställe om du skulle anses behöva hjälp med att bevaka din rätt, ta hand om dina personliga angelägenheter eller för att förvalta din egendom.

Du kan i framtidsfullmakten själv utse vem eller vilka som ska hjälpa dig om din livssituation ändras och du inte längre kan ta hand om dig själv och dina personliga och ekonomiska intressen. Den ger dig en trygghet i att du har en person som känner dig och dina nära och kära, som du vet handlar för ditt eget bästa och som både du och din familj kan lita på. Många makar utser varandra till fullmaktshavare för att kunna handha gemensam egendom om den ena maken skulle drabbas av exempelvis demens, alzheimers eller någon annan sjukdom som i annat fall hade inneburit att en god man eller en förvaltare hade utsetts.

I vår framtidsfullmakt finns också möjligheten att ange en ”reservperson” som träder in om den förstnämnde fullmaktshavaren inte kan ta sig an uppdraget, exempelvis på grund av egen sjukdom.

Du kan också dela upp ansvaret mellan flera personer, till exempel om du önskar att dina barn ska ha var sitt uppdrag. Ett av barnen kan ha hand om ekonomin medan det andra har kontakt med myndigheter och det tredje handhar försäljning av fastigheter/bostadsrätter.

Vår framtidsfullmakt innehåller alla dokument som behövs för att ha en fullt fungerade framtidsfullmakt samt fullständiga instruktioner till alla blanketter och dokument. Förutom framtidsfullmakten får du bland annat:

• Ett informationsblad för dig som fullmaktshavare.

• En förteckning över anhöriga som ska fyllas i med kontaktuppgifter.

• En ansökan till tingsrätten som kan användas både om det står i framtidsfullmakten att tingsrätten ska besluta om att den träder i kraft eller om fullmaktshavaren själv vill gå den vägen då denne anser att fullmakten ska träda i kraft.