FRI JURIDISK RÅDGIVNING!

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kundomdöme på Facebook

 5 av 5

Inköp av bostad med olika kontantinsats för makar

Inköp av bostad med olika kontantinsats för makar

Denna text gäller äkta makar, klicka här om ni är sambor för att läsa om olika kontantinsats vid inköp av bostad.

Om ni som är gifta köper en bostad tillsammans med ett 50/50 ägande och den ena parten betalar mer än den andre i kontantinsats, behöver ni reglera detta med juridiska avtal. Om ni inte gör det så kommer den större insatsen som den ena maken gjorde inte att tas i beaktande.

Kontantinsatsen, det vill säga 15% av köpesumman, utgör den del som man inte kan låna till. I oktober 2010 införde Finansinspektionen nämligen det så kallade bolånetaket för att försöka motverka höga belåningsgrader och överdriven skuldsättning.

När ni äger bostaden i lika stora delar, bör ni också dela proportionellt på alla kostnader gällande bostaden. Det är således viktigt att ingen av er betalar mer än den andra för att undvika framtida oenigheter. Om en av er exempelvis betalar en större del av kontantinsatsen än den andra, kan ni reglera detta genom att upprätta ett skuldebrev i kombination med ett äktenskapsförord.

Exempel: Er nya bostad kräver en kontantinsats på 600 000 kronor. Vardera maken ska alltså betala 300 000 kronor då ni äger bostaden 50/50. Du betalar 400 000 kronor och din make betalar 200 000 kronor. Det innebär det att det saknas 100 000 kronor för din makes del, och du har betalat 100 000 kronor för mycket. Du har alltså delvis täckt din makes del av kontantinsatsen, och därför upprättar ni ett skuldebrev emellan er på 100 000 kronor. Ingen av er har i slutändan betalat mer än den andre, men din make har lånat pengar av dig och är skyldig dig 100 000 kronor enligt skuldebrevet.

Enligt äktenskapsbalken ska makars egendom, det så kallade giftorättsgodset, delas lika vid en eventuell skilsmässa. För att egendom inte ska ingå i en bodelning behöver den vara enskild egendom. Egendom blir enskild genom att det framkommer i ett villkor i ett gåvobrev, i ett villkor i ett testamente eller om makar har skrivit ett äktenskapsförord där de avtalat om att all egendom eller att endast viss egendom ska utgöra enskild egendom. Motsatsen till giftorättsgods är alltså enskild egendom.

Skulder som är avdragsgilla i en bodelning är sådana skulder som härrör från giftorättsgodset. För att undvika att en skuld som uppstår mellan makar på grund av olika kontantinsats, ska tas med i en bodelning, kan ett äktenskapsförord upprättas. I detta förord kan makarna komma överens om att åtminstone bostaden ska utgöra enskild egendom. På så sätt kan eventuell vinst eller förlust vid en försäljning av bostaden delas lika, och skulden mellan makarna kan regleras enligt villkoren i skuldebrevet.

Hos oss kan ni ladda ner ett färdigt paket för detta ändamål: ”Äktenskapsförord och skuldebrev vid olika kontantinsats i gemensam bostad”. Ni erhåller då ett skuldebrev och ett äktenskapsförord med anvisningar om hur ni ska fylla i det, och med räkneexempel.

Ni kan alltid ringa oss, både före och efter nedladdning av dokument, om ni har frågor om dessa. Vi har telefontid vardagar mellan klockan 9-14:30, då ni når oss på 040-976434, eller så kan ni när som helst under dygnet kontakta oss via vårt kontaktformulär här på hemsidan.