FRI JURIDISK RÅDGIVNING!

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kundomdöme på Facebook

 5 av 5

Samäganderättsavtal

Samäganderättsavtal

Om du äger egendom tillsammans med en eller flera andra personer så äger ni den med så kallad samäganderätt och ni är alla delägare i den aktuella egendomen. Vad gäller det då för slags egendom? Egendom delas in i fast egendom och lös egendom. Fast egendom är mark/jord, det vill säga sådan egendom man inte kan flytta på. Lös egendom är således all annan sorts egendom: pengar, saker, byggnader, bilar, kläder, aktier, bostadsrätter och så vidare, närmare bestämt saker man kan flytta. Ni kan således samäga såväl fast som lös egendom.

Ett samägande kan uppkomma genom att du köper något tillsammans med någon annan eller om du får en andel av något genom en gåva eller genom arv/testamente. En vanlig form av samägande är när syskon ärver en fastighet tillsammans eller när vänner går ihop och köper ett hus i en semesterort. Ett samägande uppstår även mellan makar och sambor ibland, till exempel om sambor köper en sommarbostad tillsammans eller om makar fortsätter att äga en bostad tillsammans efter en  skilsmässa.

Samäganderättslagen

När man äger egendom tillsammans och ägandet inte lyder under andra lagbestämmelser så är det samäganderättslagen som gäller. Andra lagbestämmelser kan exempelvis vara sambolagen eller äktenskapsbalken.

Samäganderättslagen klargör att alla delägare ska vara överens om alla beslut som tas gällande den samägda egendomen, samt att om en delägare så önskar kan denne begära hos tingsrätten att den samägda egendomen ska säljas på offentlig auktion. Det är endast när det är nödvändiga åtgärder som inte kan vänta gällande den samägda egendomen som  beslut kan tas utan att alla är överens. En sådan åtgärd kan vara att renovera taket på grund av läckage eller dylikt.

Om delägarna inte kan komma överens gällande förvaltningen av den samägda egendomen måste en god man utses för att sköta om egendomen.

Samäganderättslagen är således bra på ett sätt, eftersom delägare inte kan hamna i ett moment 22-läge utan man kan alltid vända sig till tingsrätten för hjälp, medan den samtidigt kan ses som att den bjuder in till konflikter då alla ska vara överens om allt. Vill en delägare sätta stopp i hjulet för något så kan denne det i så fall och följden kan bli att egendomen säljs på offentlig auktion till ett mycket lägre pris än vad som hade inbringats om den såldes på vanligt sätt.

Samäganderättsavtal

För att undvika att samäganderättslagen ska gälla kan alla delägare upprätta ett samäganderättsavtal, där den avtalas bort, helt eller delvis. I detta avtal kan delägarna själva ange exempelvis:

  • Hur ägandeförhållandena ser ut om det inte finns klara och tydliga ägarandelar genom tex lagfart osv.
  • Hur användningen av egendomen ska se ut – Vilka veckor ska delägare X ha tillgång till egendomen, ska delägare få hyra ut egendomen, finns det någon som har nyttjanderätt till egendomen genom villkor i gåvobrev och hur ska denna nyttjanderätt se ut osv.
  • Hur förvaltningen av egendomen ska se ut och finansieras – Vad består förvaltningen av, hur ska den ske, ska en person vara förvaltare eller ska alla delägare förvalta egendomen gemensamt, ska en förvaltningsplan upprättas osv.
  • Om vite ska utgå vid kontraktsbrott.
  • Hur avtalet ska sägas upp.
  • Hur en försäljning ska gå till – Trots att det inte går att avtala om förköpsrätt för delägare av fastighet, eller om att ett förutbestämt pris ska gälla mellan delägarna, så kan de komma överens om hur många värderingar som ska göras, vilken mäklare som ska utses osv.
  • Vilka försäkringar som ska tecknas.
  • Om ett äktenskapsförord/testamente gällande den samägda egendomen ska upprättas av delägare för att undvika att delägares make ärver den.

Ett samäganderättsavtal gör så att samägandet löper bättre, ni undviker bråk och undviker eventuella tvister som skulle kunna kosta er både tid och pengar.

Ni kan ladda ner ett samäganderättsavtal här på Juridiska Dokument och själva skräddarsy hur ert delägande ska se ut. Självklart kan ni kontakta våra jurister både före och efter nedladdning om ni har frågor, vår telefontid är måndag till fredag mellan kl 9-14:30 och vi nås på 040-976434.

Klicka här för att ladda ner ett samäganderättsavtal från Juridiska Dokument!