FRI JURIDISK RÅDGIVNING!

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kundomdöme på Facebook

 5 av 5

Testamente för direkt nedladdning!

Skydda dina anhöriga genom att precisera hur din kvarlåtenskap ska fördelas med ett juridiskt korrekt testamente. Med nedanstående testamenten kan du själv upprätta ett testamente till en bråkdel av kostnaden av vad det normalt kostar.

Fri juridisk rådgivning ingår så du är alltid välkommen att kontakta våra jurister så hjälper vi dig.

Klicka på det testamente som är aktuellt för dig för mer information!

 

 

 

 

 

Vanliga frågor om testamente

Vad är ett testamente?

Ett testamente är en juridiskt bindande handling där du anger hur du vill att dina tillgångar ska fördelas efter din bortgång. Du kan även ange villkor i testamentet, exempelvis att det som dina arvingar ärver ska vara deras enskilda egendom. Vid din bortgång ska ditt testamente alltid följas så långt det går.

När är det bra ha ett testamente?

Det är inte obligatoriskt att ha ett testamente, men det kan vara mycket fördelaktigt för att, först och främst, tydligt fastställa så att dina önskemål respekteras. Genom att skriva ett testamente kan du också många gånger undvika tvister bland dina arvingar efter din bortgång. Den absolut vanligaste orsaken till att många skriver testamente är dock för att de vill skydda sina partners, och då pratar vi om makar med särkullbarn och sambor. Det är också mycket vanligt att makar med gemensamma barn eller ensamstående skriver sitt testamente för att det som deras arvingar ska ärva ska bli deras enskilda egendom.

Vad är enskild egendom?

Enskild egendom är egendom som är skyddad från bodelning och är motsatsen till giftorättsgods i ett äktenskap. Giftorättsgods är egendom som ingår i bodelningen vid skilsmässa eller dödsfall.

Vad händer om jag inte har ett testamente?

Utan ett testamente fördelas ens egendom enligt den legala arvsordningen, vilket kan leda till oönskade resultat och komplexa rättsliga situationer, särskilt i komplexa familjeförhållanden eller om du har specifika önskemål om fördelningen.

Den legala arvsordningen består av tre arvsklasser:

  1. Den första arvsklassen består av dina bröstarvingar, vilka ska ärva minst sin laglott vid din bortgång.
  2. Den andra arvsklassen består av dina föräldrar, syskon och syskonbarn, vilka ärver dig om det inte finns ett testamente och om du inte har några bröstarvingar.
  3. Den tredje arvsklassen består av dina mor/farföräldrar, mostrar, fastrar och mor/farbröder. Dessa träder in om det inte finns arvingar i första eller andra arvsklassen och om du inte skrivit ett testamente.

 

Vad betyder bröstarvinge?

Bröstarvingar är barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv, till den som skriver ett testamente. Bröstarvingar kan aldrig göras arvlösa, de har alltid rätt till sin laglott, det vill säga halva arvslotten.

Vad är arvslott och laglott?

Arvslotten är den del av kvarlåtenskapen som en arvinge har rätt till enligt lag. Om du exempelvis har två barn ska din kvarlåtenskap alltså delas upp i två arvslotter. Har du inga barn alls ska din kvarlåtenskap fördelas enligt den legala arvsordningen. I första hand har då din mamma och pappa rätt till varsin arvslott, det vill säga hälften var. Är någon av dina föräldrar avlidna går dennes arvslott vidare till dina syskon osv.

Laglotten är halva arvslotten och det är den del dina bröstarvingar alltid har rätt att kräva ut, om du skrivit ett testamente till förmån för någon annan. Ärvdabalken skyddar alltså bröstarvingar så att de aldrig kan bli arvlösa. Som förälder kan du alltid fritt testamentera 50% av din kvarlåtenskap till någon annan än dina bröstarvingar. Testamenterar du bort mer än 50% av din kvarlåtenskap kan dina bröstarvingar alltid begära jämkning av ditt testamente, för att få ut sin laglott.

Vad betyder ”fri förfoganderätt” och ”full äganderätt” i ett testamente?

De beskriver helt enkelt två olika nivåer av kontroll och rättigheter över egendom som erhålles genom ett testamente.

När en person ärver med "fri förfoganderätt" innebär det att de har rätt att använda, sälja, eller ge bort egendomen under sin livstid. Det betyder att de kan disponera över egendomen på det sätt de önskar, men de kan inte bestämma hur egendomen ska fördelas efter deras död. Den som har fri förfoganderätt kan alltså göra förändringar under sin livstid, men när de avlider, kommer egendomen att övergå till den som har rätt till efterarv enligt testamentet eller enligt lag, om det inte finns något testamente.

"Full äganderätt" innebär att personen som ärver egendomen har obegränsade rättigheter över den. De kan använda, sälja, överföra eller bestämma över egendomen på vilket sätt de vill, både under sin livstid och efter deras död. Full äganderätt ger större kontroll och flexibilitet över egendomen. Observera att detta alternativ oftast används av personer som inte har bröstarvingar.

Vad menas med inbördes testamente?

Ett inbördes testamente är en typ av testamente som upprättas gemensamt av två personer, vanligtvis makar eller sambor. I detta testamente bestämmer de vad som ska hända med deras egendom när en eller båda avlider. Ofta innehåller ett inbördes testamente bestämmelser om att den överlevande parten ska ärva allt, och först när båda avlidit fördelas egendomen enligt testamentets instruktioner till ytterligare arvingar.

Vilka formkrav gäller för ett testamente?

Ett testamente måste vara skriftligt och personligen undertecknat av testatorn för att vara giltigt. Det krävs också två oberoende vittnen som närvarar vid undertecknandet. Dessa vittnen måste också underteckna testamentet för att bekräfta att testatorn var vid fullt medvetande och handlingskraftig vid tiden för undertecknandet. Dessa formkrav är avgörande för testamentets rättsliga giltighet.

Kan jag återkalla eller ändra mitt testamente?

Ja, ett testamente är inte fastställt för alltid. Du har rätt att när som helst ändra eller helt återkalla ditt testamente. Detta gör du genom att upprätta ett nytt testamente som ersätter det tidigare eller genom en formell återkallelse. Det är viktigt att nya testamenten tydligt anger att tidigare testamenten är ogiltiga för att undvika förvirring.

Vad händer om det finns flera testamenten?

Om det finns flera testamenten, är det senast upprättade testam

Behöver jag en advokat eller jurist för att upprätta ett testamente?

Nej, här på Juridiska Dokument kan du ladda ner ett garanterat juridiskt korrekt testamente. Våra jurister står alltid redo att hjälpa dig, och fri juridisk rådgivning ingår i vår service. Kontakta oss på telefon 040/976434 eller skicka ett meddelande så hjälper vi dig!

 

Arv mellan makar

"Min man och jag 
ordnade både 
äktenskapsförord och
testamente på 
Juridiska Dokument. 
Instruktionerna var 
lätta att följa och det 
var väldigt smidigt."

Eva & Thomas, 
Göteborg

Nöjda kunder

"Vi är mycket
nöjda med vårt
samboavtal och
testamente
från Juridiska dokument.
Tryggt och enkelt"

Christer & Therese, 
Jönköping