FRI JURIDISK RÅDGIVNING!

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kundomdöme på Facebook

 5 av 5

Så här tycker våra kunder

Var lite förundrad över det låga priset och så här i efterhand är jag än mer förundrad. Köpte en framtidsfullmakt och ett testamente. Båda dokumenten är enkla att använda med bra instruktioner. Ville försäkra mig om ett par saker så jag ringde upp och fick prata med en jurist direkt. Hon besvarade inte bara mina frågor utan gav mig även rent praktiska råd vad gäller just min familjesituation. Att juridisk rådgivning ingår är inget annat än fantastiskt! Kommer garanterat att återvända hit i framtiden.
av
Jag vill tacka för suverän hjälp med att hitta rätt dokument. Vi har länge diskuterat om att skriva testamente, men ej blivit färdiga till att boka tid hos en advokat. Därför var detta en jättebra lösning. Enkelt att följa och med era råd ännu enklare. Jag har redan rekommenderat er till mina vänner som har särkullbarn och helt saknar juridiska papper dom emellan. Tack än en gång!
av
De dokument som jag köpt av Thorlund Juristbyrå AB har varit till fantastiskt god nytta. De var pedagogiskt utformade, tydliga och lätta att tolka och förstå. Jag nyttjade också möjligheten att kontakta er per telefon. Den information jag då fick har haft stor betydelse i samband med ansökan om äktenskapsförord och utformning av bl.a. testamenten. Bemötandet var ytterst professionellt och trevligt. Mina rekommendationer är de bästa! Med vänlig hälsning och tack! Ewa Mannerstål Wilhelmsson
av
Läs fler kundomdömen!
Skriv ett kundomdöme

Inbördes testamente mellan makar

395 kr
Finns i lager
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Beskrivning:

Inbördes testamente mellan makar

Vårt inbördes testamente mellan makar är garanterat juridiskt korrekt och upprättat av en jurist med specialkompetens. Testamentet ger er fem olika lösningar att välja mellan. Det vänder sig både till er med gemensamma barn och till er med särkullbarn. Det finns möjlighet att vädja till särkullbarnen att de ska vänta med att ta ut sitt arv tills ni båda är avlidna. Därutöver finns möjligheten att ge särkullbarnen ett ekonomiskt incitament till att vänta med att kräva ut sin laglott tills ni båda är avlidna.

Vårt testamente ger er de bästa möjligheterna inom lagens ramar att skydda den efterlevande maken från särkullbarns laglottskrav. Naturligtvis medföljer detaljerade instruktioner och ni kan ladda ner ert inbördes testamente direkt efter avslutad beställning.

Fri juridisk rådgivning ingår, ni är alltid välkomna att kontakta våra jurister. Skicka ett meddelande så hjälper vi er!

 

 

 

 

 

Vanliga frågor om inbördes testamente mellan makar

Vad är ett inbördes testamente?

Ett inbördes testamente är ett gemensamt testamente som ofta skrivs mellan två personer, vanligtvis makar. Det är ett juridiskt dokument som beskriver hur makarnas egendom ska fördelas när en eller båda avlider. Detta kan inkludera allt från fastigheter och bankkonton till personliga tillhörigheter. Testamentet ger makarna möjlighet att säkerställa att den efterlevande maken är ekonomiskt trygg och att deras önskemål uppfylls efter deras bortgång.

Vad är skillnaden mellan fri förfoganderätt och full äganderätt i ett inbördes testamente?

Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken har rätt att använda egendomen men inte att sälja den fritt eller ge bort en betydande del av den. Den efterlevande maken kan inte heller bestämma över efterarvet, som ska gå vidare till nästa arvinge (t.ex. barn) när den efterlevande maken avlider. Full äganderätt ger den efterlevande maken full kontroll över egendomen, inklusive rätten att obehindrat sälja, ge bort eller testamentera den. Detta innebär att den efterlevande maken har full kontroll över egendomen och kan göra vad de vill med den, inklusive att ändra vem som ska ärva den efter deras död.

Kan särkullbarn påverkas av ett inbördes testamente?

Ja, särkullbarn, det vill säga barn från en tidigare relation, kan påverkas av ett inbördes testamente. Det är möjligt att i testamentet be särkullbarn att vänta med att kräva ut sin laglott tills båda makarna har avlidit. Detta är dock inte tvingande, och särkullbarn har fortfarande rätt till sin laglott. Det är viktigt att noggrant överväga hur ett inbördes testamente kan påverka särkullbarn och att eventuellt söka juridisk rådgivning för att säkerställa att alla parters rättigheter respekteras.

Kan man ändra ett inbördes testamente efter att en part har avlidit?

Ja, den efterlevande parten kan återkalla eller ändra sin del av testamentet efter att den andra parten har avlidit. Det är viktigt att förstå att även om makarna kommer överens om hur egendomen ska fördelas i testamentet, har den efterlevande maken fortfarande rätt att ändra sin del av testamentet efter den första avlidne makens bortgång.

Vad är efterarv?

Efterarv är en bestämmelse i ett inbördes testamente som beskriver vad som ska hända med egendomen när ingen av makarna längre är i livet. Detta kan inkludera specifika instruktioner om hur egendomen ska fördelas mellan barn, andra släktingar eller välgörenhetsorganisationer. Efterarvet ger makarna möjlighet att inte bara styra hur deras egendom ska hanteras efter deras död utan också att påverka hur den ska fördelas efter båda deras dödsfall.

Hur påverkar ett äktenskapsförord ett inbördes testamente?

Ett äktenskapsförord är ett juridiskt dokument där makarna kommer överens om vilken egendom som inte ska vara giftorättsgods. Detta kan påverka värdet av kvarlåtenskapen och därmed vad arvingarna ska ärva. Ett äktenskapsförord kan användas tillsammans med ett inbördes testamente för att ge en mer detaljerad och skräddarsydd plan för hur makarnas egendom ska hanteras både under äktenskapet och efter deras död.

Hur fungerar ett inbördes testamente?

Arvet i ett inbördes testamente fungerar i två steg. Först ärver den efterlevande maken det som den avlidne lämnar efter sig. Detta kan inkludera all egendom eller en specificerad del av egendomen. Sedan, när båda makarna har avlidit, ärver de arvingar som står på tur enligt arvsordningen (t.ex. barn eller andra släktingar) allt som finns kvar av den först avlidne maken.

Hur kan man trygga den efterlevande maken vid dödsfall?

Genom att upprätta ett inbördes testamente, äktenskapsförord och eventuellt teckna en livförsäkring kan makar trygga den efterlevande makens situation. Dessa dokument och arrangemang kan skräddarsys för att uppfylla makarnas unika behov och önskemål och säkerställa att den efterlevande maken har tillräckliga medel och resurser för att uppfylla sina ekonomiska behov och förpliktelser.

Vad kan regleras i ett inbördes testamente?

I ett inbördes testamente mellan makar kan de reglera fördelningen av sina tillgångar och egendom, inklusive fastigheter, pengar, smycken, och andra tillgångar. De kan också utse förmyndare för sina barn, ange specifika villkor för fördelningen samt bestämma att arvet ska utgöra arvtagarens enskilda egendom.

Måste ett inbördes testamente mellan makar vara skriftligt?

Ja, ett inbördes testamente mellan makar måste vara skriftligt för att vara juridiskt giltigt, det är ett av de formkrav som finns enligt lag. Är något av formkraven inte uppfyllda kan testamentet ogiltigförklaras.

Hur kan jag försäkra mig om att mitt testamente tas fram och följs när jag avlider?

För att försäkra dig om att ditt testamente följs när du avlider är det viktigt att hålla det uppdaterat och att informera dina närmaste anhöriga om dess existens. Det är självklart också viktigt att rådgöra med en jurist för att säkerställa att testamentet är juridiskt korrekt och att det följer alla lagar och regler. För att vara säker på att ditt testamente kommer fram till rätt person vid din bortgång kan du använda dig av tjänsten Dokumentbevakning.

Vad betyder det att ärva något som enskild egendom?

Att ärva egendom med villkoret om att det ska vara arvtagarens enskilda egendom betyder att den egendomen inte kommer att ingå i en bodelning mellan arvtagaren och dennes make/maka/sambo i framtiden. Många makar med endast gemensamma barn upprättar ett inbördes testamente med detta villkor för att skydda sina barn arv.

Behöver vi en advokat eller jurist för att upprätta ett inbördes testamente?

Nej, här på Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett garanterat juridiskt korrekt inbördes testamente mellan makar. Våra jurister står alltid redo att hjälpa er, och fri juridisk rådgivning ingår i vår service. Skicka ett meddelande så hjälper vi er!

Kunder som köpt detta dokument har även köpt: