FRI JURIDISK RÅDGIVNING!

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kundomdöme på Facebook

 5 av 5

Framtidsfullmakt för en trygg och säker framtid

Framtidsfullmakt för en trygg och säker framtid

Livet förändras ständigt och för många blir osäkerheten en konstant följeslagare ju äldre vi blir. Det finns dock saker vi själva kan göra för att säkra vår trygghet i tid. Ett dokument vi rekommenderar alla att upprätta, oavsett ålder, för att kunna känna trygghet inför framtiden är en framtidsfullmakt. Med en sådan kan du själv, medan du är vid dina sinnens fulla bruk, bestämma över din framtid och säkerställa att dina önskemål kommer att respekteras även om du inte längre kan uttrycka dem själv. I framtidsfullmakten utser du en person som du har förtroende för och som känner dig och dina värderingar, att agera som ditt ombud om du skulle mista förmågan att fatta egna beslut. Du slipper därför oroa dig för att en okänd person, utsedd av domstol kommer in och börjar styra över dina angelägenheter. Din framtidsfullmakt förvaras hos ditt ombud som också är den som bestämmer när den ska tas i bruk.

Fördelarna med att upprätta en framtidsfullmakt är många:

  1. Du bestämmer själv om din framtid.

I framtidsfullmakten kan du själv bestämma över vad som ska hända dig och hur din egendom ska förvaltas. Du bestämmer också vem som ska föra din talan och du bestämmer hur den personen ska agera genom att ange detta i din framtidsfullmakt.

  1. Du behåller kontrollen över din ekonomi och dina personliga angelägenheter.

Ditt ombud måste alltid samråda med dig så långt det är möjligt, i alla frågor som berör dina angelägenheter. Är inte detta möjligt så är det alltid den lösning som ligger i ditt intresse som är den rätta. Det är därför du rekommenderas att utse en person som känner dig väl till ditt ombud.

  1. Du underlättar för dina anhöriga.

Utan framtidsfullmakt kan dina anhöriga ta hand om enklare åtgärder som har med din dagliga livsföring att göra, tex betala dina räkningar, göra små inköp som har med din dagliga livsföring att göra osv. De har ingen rätt att handha ärenden som inte har med den dagliga livsföringen att göra utan då behövs en god man eller förvaltare utses. Detta kan ta tid och innebära att en helt främmande person kommer in i bilden. Med en framtidsfullmakt kan den som utsetts till ombud genast ta framtidsfullmakten i bruk och föra din talan.

Den enda nackdelen för ditt ombud är att denna inte kan företräda dig i ärenden där ombudet själv är motpart eller har ett eget intresse. Detta kommer man inte undan på något sätt, utan uppstår en sådan situation får ombudet ta hjälp av en icke jävig person, tex en tillfällig god man.

Vad ska då framkomma i en framtidsfullmakt?

Ditt namn och dina personuppgifter samt namn och personuppgifter på den person du vill ha som ditt ombud. Du kan alltid ange även en reserv, det vill säga en person som kan åta sig uppdraget som ditt ombud om inte ditt förstahandsval kan.

Du behöver också ange vilka befogenheter ditt ombud kommer att ha, både när det gäller personliga och ekonomiska frågor.

Ska ditt ombud få uppbära ersättning för sitt arbete måste detta framkomma i framtidsfullmakten, annars finns det ingen sådan möjlighet.

Vill du skapa en personlig framtidsfullmakt och skapa trygghet för både dig själv och dina anhöriga kan du enkelt ladda ner en framtidsfullmakt på Juridiska Dokument: Framtidsfullmakt

Vill du hellre att vi upprättar din personliga framtidsfullmakt efter att vi haft kontakt med dig, och skickar hem den åt dig med post när den är färdig? Den tjänsten hittar du i så fall här: ”Framtidsfullmakt utfärdad av jurist

Vänta inte för länge: skriv din framtidsfullmakt idag!