FRI JURIDISK RÅDGIVNING!

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kundomdöme på Facebook

 4,9 av 5

Hur fungerar en framtidsfullmakt?

Hur fungerar en framtidsfullmakt?

Vad händer om du drabbas av plötslig sjukdom eller en allvarlig olycka som är så pass allvarlig att du inte längre är förmögen att ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter? I normalfallet utser tingsrätten någon av dina anhöriga till god man. Varför behöver jag då en framtidsfullmakt, undrar du, allt löser sig ju genom tingsrättens förordnande?
 
Det finns flera skäl till varför en framtidsfullmakt är att föredra framför en god man. Det tar tid innan tingsrätten utser en god man och under denna tid har dina anhöriga inga rättsliga möjligheter att hjälpa dig med dina personliga eller ekonomiska angelägenheter. Det finns också en risk att tingsrätten utser en av dig okänd person till god man. Därför är det viktigt att ha en framtidsfullmakt.
 
Här följer en lista på rättigheter du kan ge till någon du har förtroende för genom en framtidsfullmakt:
  • Rätt att ansöka om särskilt boende för din räkning
  • Rätt att förvalta dina banktillgångar
  • Rätt att teckna försäkringar såsom exempelvis hemförsäkring
  • Rätt att sälja din bostad
  • Rätt att bistå dig i kontakt med myndigheter och vårdinrättningar
  • Rätt att betala din räkningar och handha dina abonnemang
Sammanfattningsvis ger en framtidsfullmakt dig möjlighet att bestämma vem som rent faktiskt ska företräda dig om behov av detta skulle uppstå. Därtill har du också möjlighet att begränsa fullmakten om du så önskar.