FRI JURIDISK RÅDGIVNING!

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kundomdöme på Facebook

 4,9 av 5

Äktenskapsförord och samboavtal

Äktenskapsförord och samboavtal

När ett äktenskap eller samboförhållande inleds är det många som vill skydda sin egendom om det är stora ekonomiska skillnader parterna emellan och därmed upprättar ett äktenskapsförord eller ett samboavtal.

I ett äktenskapsförord kan ni välja mellan att endera göra all egendom enskild för båda makarna, endast omvandla den ena makens egendom till enskild, omvandla viss egendom till enskild egendom, omvandla egendom som erhållits eller kommer att erhållas via arv till enskild egendom med mera.

Att egendom är enskild innebär att den inte ska ingå i en bodelning mellan makarna när äktenskapet upphör, vilket det gör endera vid skilsmässa eller när en av makarna avlider. Här kan ni läsa mer om vårt äktenskapsförord.

Ett samboavtal fungerar i stort sett likadant, men omfattar endast samboegendom, eftersom sambor endast ska dela på sådan egendom när samboförhållandet upphör. Samboegendom är gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, samt bohag, anskaffat för gemensamt bruk. I ett samboavtal kan man välja om man vill avtala bort sambolagen helt eller delvis. Här kan ni läsa mer om vårt samboavtal.

I många fall då ett äktenskapsförord och ett samboavtal upprättas är det för att parterna har köpt en gemensam bostad men den ena parten har betalat en större del av insatsen än den andre. Då behövs för det första ett skuldebrev för att reglera skulden parterna emellan, men den egendom varifrån skulden härrör måste också undantas en bodelning. Om den ifrågavarande egendomen inte undantas en bodelning så är skulden en avdragsgill skuld och försvinner därmed. Därför är våra paket för dessa situationer väldigt populära:

Som komplement till våra nedladdningsbara dokument, som ni själva fyller i med hjälp av de medföljande anvisningarna, erbjuder vi numera också att våra jurister upprättar era dokument åt er, efter att ni haft personliga samtal om just er situation. Till ett fast pris upprättar då vår jurist era dokument som sedan skickas hem till er tillsammans med instruktioner om underskrift, eventuell registrering samt förvaring. Läs mer om detta genom att klicka på länkarna nedan: