Andrahandsuthyrning av lokal

Följande andrahandskontrakt och övriga dokument används vid andrahandsuthyrning av lokal. Det är väsentligt att du följer hyreslagen vid andrahandsuthyrning av din lokal så du inte riskerar att lokalen förverkas eller att det uppkommer svårlösta tvister med din andrahandshyresgäst. Vid uthyrning av lokal i andra hand bör du därför vara noga med hyresavtal och annan formalia även om du känner din hyresgäst.