FRI JURIDISK RÅDGIVNING!

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kundomdöme på Facebook

 5 av 5

Lever du i ett samboförhållande måste du veta detta!

Lever du i ett samboförhållande måste du veta detta!

Par som flyttar ihop utan att ingå äktenskap är många gånger ovetande om vad ett samförhållande innebär juridiskt och vad som händer om samboskapet upphör.

Viktigt här är att komma ihåg att ett samboförhållande upphör både vid separation och om en av samborna avlider. Många glömmer det sistnämnda och utrustar sig endast för en separation. Ett samboavtal upprättar ni om ni vill avtala bort sambolagens bodelningsregler. Sambolagens bodelningsregler säger att all samboegendom ska delas lika vid en bodelning oberoende av vem som står som ägare till den och oberoende av vem som betalat den. Samboegendom är gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, samt gemensamt bohag, anskaffat för gemensamt bruk.

Vill ni inte dela samboegendomen lika mellan er när ert förhållande upphör måste ni alltså skriva ett samboavtal.

Klicka här för mer information om vårt samboavtal!

Sambor ärver inte varandra alls enligt lag, så vill ni skydda varandra vid dödsfall måste ni upprätta ett testamente. Om ni dessutom har barn och vill göra allt för att skydda den efterlevande sambon så långt det går kan ni lägga in en vädjan eller ett incitament till dem i ert testamente.

Klicka här för mer information om vårt inbördes testamente för sambor!

Tänk på att du alltid kan kontakta mig om det är något du undrar över. Slå mig en signal på 040-976434, måndag-fredag mellan kl 9.00-14.30 så hjälper jag dig!

 

Med vänlig hälsning

Carola Rönnqvist