FRI JURIDISK RÅDGIVNING!

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kundomdöme på Facebook

 5 av 5

Så här tycker våra kunder

Jag använde mallen för arvskifte och känner mig nöjd. Bra instruktioner medföljde för att fylla i dokumentet, och bra att kunna få juridisk support vid behov. Eftersom jag var väl insatt i bouppteckningen behövde jag framförallt hjälp med form och uppställning för arvskiftet. Jag tycker att Juridiska Dokument är ett mycket bra och prisvärt alternativ.
av
Allt var bra. Laddade ner arvskifteshandlingen. Hade inga problem att använda dokumentet så jag behövde inte kontakta er. Bra att möjligheten finns dock. Tack
av
Jag är väldigt nöjd med servicen som jag fått av er. Dokumenten med beskrivningar är väldigt tydliga och underlättar enormt när man ska fylla i dem. Det är toppen att ni finns. Alla människor har inte råd att betala dyra arvoden för juristtjänster. Tusen tack för all hjälp, ni är guld värda!"
av
Läs fler kundomdömen!
Skriv ett kundomdöme

Arvskifteshandling

395 kr
Finns i lager
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Beskrivning:
Arvskifteshandling
 
När en bouppteckning är registrerad, bodelningen mellan dödsbo och efterlevande sambo/make förrättad och ett eventuellt testamente har vunnit laga kraft kan arvskiftet efter den avlidne genomföras.
 
I denna arvskifteshandling delas dödsboets tillgångar upp mellan alla arvingar. Handlingen är därefter ett bevis på vilken egendom som tillskiftats respektive arvinge och därmed också den överlåtelsehandling som krävs för att:
  • Söka lagfart på ärvd fastighet.
  • Byta ägare av ärvd bostadsrätt.
  • Avsluta konton med ärvda kontanter.
  • Flytta ärvda aktier eller annan egendom. 
Vår arvskifteshandling är garanterat juridiskt korrekt och upprättad av en jurist med specialkompetens. Naturligtvis medföljer detaljerade instruktioner och du kan ladda ner arvskifteshandlingen direkt efter avslutad beställning.
 
Fri juridisk rådgivning ingår så du är alltid välkommen att kontakta våra jurister genom att skicka ett meddelande så hjälper vi dig!

 

 

 

 

 

Vanliga frågor om arvskifteshandling

Vad är en arvskifteshandling?

En arvskifteshandling är ett juridiskt dokument som används för att tydligt specificera hur en avliden persons tillgångar och skulder ska fördelas bland arvingarna. Det fungerar som en officiell överenskommelse mellan arvingarna och ger en klar bild av vem som ska få vad av den avlidnes tillgångar, vilket hjälper till att undvika eventuella tvister i framtiden.

Varför behöver man en arvskifteshandling?

En arvskifteshandling behövs för att ge en klar och juridiskt bindande översikt över hur arvet ska fördelas mellan de olika arvingarna. Genom att ha en sådan handling undviker man tvister och missförstånd mellan arvingarna i framtiden. Den fungerar också som ett bevis på att alla arvingar har kommit överens om fördelningen.

Måste alla arvingar vara överens om arvskifteshandlingen?

Ja, det är av yttersta vikt att alla arvingar är överens om fördelningen av arvet. Arvskifteshandlingen fungerar som ett avtal mellan arvingarna, och om en arvinge inte är överens med fördelningen kan det leda till juridiska tvister.

Vad händer om arvingarna inte kan komma överens?

Om arvingarna inte kan komma överens om hur arvet ska fördelas kan en skiftesman utses av tingsrätten. Skiftesmannen har till uppgift att hjälpa till med fördelningen och se till att arvet delas upp på ett rättvist sätt enligt lagens bestämmelser. Detta är en sista utväg och det är alltid bäst om arvingarna kan komma överens själva.

Måste arvskifteshandlingen undertecknas av alla arvingar?

Ja, för att arvskifteshandlingen ska vara giltig och juridiskt bindande måste alla arvingar underteckna den. Undertecknandet bekräftar att alla parter är överens om arvets fördelning och att de accepterar villkoren i handlingen.

Vilken information bör inkluderas i en arvskifteshandling?

En arvskifteshandling bör innehålla detaljerad information om vilka som är arvingar, vad som finns att ärva, hur arvet ska fördelas, och eventuella testamenten eller äktenskapsförord. Det är också viktigt att handlingen tydligt visar vem som ska få vad, så att det inte uppstår några tvister i framtiden.

Finns det några särskilda formkrav för arvskifteshandlingen?

Även om det inte finns några särskilda formkrav för arvskifteshandlingen enligt lag, finns det vissa regler och bestämmelser i ärvdabalken som måste följas. Det är viktigt att handlingen undertecknas av alla inblandade och att den innehåller all nödvändig information för att undvika eventuella juridiska problem i framtiden.

Vad händer om det finns ett testamente?

Om det finns ett testamente ska det beaktas vid arvskiftet. Testamentets instruktioner och önskemål från den avlidne ska följas när arvet fördelas mellan arvingarna. Detta säkerställer att den avlidnes sista önskemål uppfylls korrekt.

Hur länge kan man vänta med att göra ett arvskifte?

I de flesta fall finns det ingen specifik tidsgräns för när ett arvskifte måste genomföras. Dock rekommenderas det att genomföra arvskiftet så snart som möjligt för att undvika komplikationer och tvister mellan arvingarna. Det är också viktigt att notera att vissa tillgångar, som fastigheter, kan ha specifika tidsgränser för överföring.

Vad ska man göra med arvskifteshandlingen efter att den är klar?

Efter att arvskifteshandlingen är klar bör den sparas på ett säkert ställe. Handlingen kan behövas i framtiden, särskilt vid överföringar från dödsbo till arvingar, vid ansökan om lagfart för fastigheter eller vid eventuella framtida tvister mellan arvingarna. Det är också en bra idé att ge kopior av handlingen till alla inblandade parter.

Behöver jag en advokat eller jurist för att upprätta en arvskifteshandling?

Nej, här på Juridiska Dokument kan du ladda ner en garanterat juridiskt korrekt arvskifteshandling. Våra jurister står alltid redo att hjälpa dig, och fri juridisk rådgivning ingår i vår service. Skicka ett meddelande så hjälper vi dig!

Kunder som köpt detta dokument har även köpt: